დასახელება ^ არქივი ზომა
 X-Lite_30_win 2738 exe7,21MB
 Xten_X-PRO 2444 exe2,45MB