დასახელება ^ არქივი ზომა
 Windows_7_Ultimate_Activated.iso 7679 iso3,47