დასახელება ^ არქივი ზომა
 Windows_7_Ultimate_Activated.iso 7708 iso3,47