დასახელება ^ არქივი ზომა
 ru_DCompNtwk_v40_Windows 2086 exe110MB
 ru_DHomesb_v40_Windows 1383 exe108MB
 ru_DRSEnt_v40_Windows 1328 exe65MB
 ru_DsmbISP_v40_Window 1260 exe64MB