დასახელება ^ არქივი ზომა
 ru_DCompNtwk_v40_Windows 2074 exe110MB
 ru_DHomesb_v40_Windows 1369 exe108MB
 ru_DRSEnt_v40_Windows 1315 exe65MB
 ru_DsmbISP_v40_Window 1247 exe64MB