დასახელება ^ არქივი ზომა
 X-Lite_30_win 2469 exe7,21MB
 Xten_X-PRO 2221 exe2,45MB