დასახელება ^ არქივი ზომა
 X-Lite_30_win 2439 exe7,21MB
 Xten_X-PRO 2196 exe2,45MB