დასახელება ^ არქივი ზომა
 Windows_7_Ultimate_Activated.iso 7368 iso3,47