დასახელება ^ არქივი ზომა
 Windows_7_Ultimate_Activated.iso 7272 iso3,47