დასახელება ^ არქივი ზომა
 Windows_7_Ultimate_Activated.iso 7558 iso3,47