დასახელება ^ არქივი ზომა
 Windows_7_Ultimate_Activated.iso 7418 iso3,47