დასახელება ^ არქივი ზომა
 Windows_7_Ultimate_Activated.iso 7518 iso3,47