დასახელება ^ არქივი ზომა
 ru_DCompNtwk_v40_Windows 1925 exe110MB
 ru_DHomesb_v40_Windows 1220 exe108MB
 ru_DRSEnt_v40_Windows 1171 exe65MB
 ru_DsmbISP_v40_Window 1103 exe64MB