დასახელება ^ არქივი ზომა
 ru_DCompNtwk_v40_Windows 1857 exe110MB
 ru_DHomesb_v40_Windows 1159 exe108MB
 ru_DRSEnt_v40_Windows 1107 exe65MB
 ru_DsmbISP_v40_Window 1041 exe64MB