დასახელება ^ არქივი ზომა
 ru_DCompNtwk_v40_Windows 1973 exe110MB
 ru_DHomesb_v40_Windows 1267 exe108MB
 ru_DRSEnt_v40_Windows 1226 exe65MB
 ru_DsmbISP_v40_Window 1153 exe64MB