დასახელება ^ არქივი ზომა
 ru_DCompNtwk_v40_Windows 1896 exe110MB
 ru_DHomesb_v40_Windows 1193 exe108MB
 ru_DRSEnt_v40_Windows 1142 exe65MB
 ru_DsmbISP_v40_Window 1077 exe64MB