დასახელება ^ არქივი ზომა
 ru_DCompNtwk_v40_Windows 1808 exe110MB
 ru_DHomesb_v40_Windows 1106 exe108MB
 ru_DRSEnt_v40_Windows 1049 exe65MB
 ru_DsmbISP_v40_Window 999 exe64MB