დასახელება ^ არქივი ზომა
 ru_DCompNtwk_v40_Windows 1877 exe110MB
 ru_DHomesb_v40_Windows 1178 exe108MB
 ru_DRSEnt_v40_Windows 1126 exe65MB
 ru_DsmbISP_v40_Window 1060 exe64MB