დასახელება ^ არქივი ზომა
 ru_DCompNtwk_v40_Windows 2001 exe110MB
 ru_DHomesb_v40_Windows 1294 exe108MB
 ru_DRSEnt_v40_Windows 1247 exe65MB
 ru_DsmbISP_v40_Window 1178 exe64MB